Mehtä

 

 
 

kangas

räme

neva

lualikko

rommakko

ränsikkö

puskikko

turehikko

talavitiä

polanne

jäätiä

plaani

väliplaani

varsitiä

palstatiä

palsta

vastamaa

myätämaa

pamo

jakomiäs

lukumiäs

jätkä

mäntö

kuusi

koivu

haapa

leppä

paju

kataja

raita

paksusaha

justeeri

pikka

pantaveihti

petkele

kirves

leuhka

piilu

kassari

ojapiilu

koloranto

kuari

tuahi

propsi

tukki

halako

ranka

riuku

vesein

kaato

karsia

konkelo

kuaria

aisata

parkata

pinkata

pinota

latua

vesille pano

uitto

puamat

suma

ruuhka

lautta

luiskutus