Meri ja kalastus

 

 
 

selekä

perukka, perä

salami

matala

säävi

hariju

laikko

kroopi

saavi

kavi

pauha

apaja

pöllä

lasku

maapää

ulukopää

rivi

tormi

plakki

pläkkityven

tyven

maaetelä

länspohojonen

pohojonen-ulukopää

vanhameri

puhkiaa

ploosaa

neitää

fiulin korvia

kaataa

meri huutaa

maatuuli

meripimiä

ryytyy

hyytää

raiko

telikko

rantatöykä

rova

nasto

kruuvata

kalastaa

pyytää

soutaa

huapata

seilata

ajaa

kryyssätä

luavia

laskia

kokia

paulata

lissuttaa

roukata

porkata

kivetä

vyättää

jamua

koriata

parantaa

paulottaa

situa

nivua

plessata

rahavikoija

 

teliju

austi

austin lauta

tohtu lauta

täkki

suupantti

korhat

rippalanko

paatti

airot

äyskäri

öykkä

kopukka

tullit

tullinknaapu

piitta

emä

kaaret

kanalauta

koli

ruaji

ruajipinna

kalarauta

kryyspinna

niurintappi

niurinreikä

masto

mastonjalaka

rii

letrat

seili

kuutinnaru

truffunaru

porkka

huima

potkumpuu

rysä

rantapala

niskapala

paunetti

aitaverkko

katiskat

kiälä

aisa

suuhatara

korvallinen

partahatara

keski rysä

perä

tupuri

nialut

tupurinaru

nialulangat

vyät

käpy

sormiveihti

verkkopukki

puikkari

kalavosin

silimäpako

kolomikanto

orsi

pune

lysmy

pakkipohoja

lahtuu

koriata

paikata

kutua

paulottaa

jamua

koota

natvua

 

maiva

seipisiika

säynäjä

simppu

marri

norsi

 

perätouvi

lissunarut

kukkupöntö

peräkrapi

etelälasku

pohojalasku

krapikivet

kukko

saikura

verkot

juani

silakkaverkko

siikaverkko

ajoverkko

riimuverkko

flaku

koukku = mutka

maiva = muikkuverkko

paula-siula

korkit  alinen

kopekset  ylinen

lippo tamppi

 

roukapata

ahtimet

hamina

mölijä

paje

ahajintarha

juluku

 

tynnöri 120 litraa

nelika

pualiska 15 litraa

napes 8 litraa

isoneliko 30 litraa