Paja

 

 
 

palakheet

alasin

vasarat

mookari

pihijet

kruuvipenkki

jenkapakka

seinäpora

kolovi

puraksia

vesiruuki

punssi

fiila

hakku

hohtimet

atunat

sysiä

kolia

 

suutarinlaatikko

lestat

kaavat

pinnat

pinnapura

kruusausratas

äimä

naskali

pikilappu

pikilanka

harias

päälisnahka

pultti

tese

syriällinen

ullavanpultti